rozlosování

30.08.2020  08.30 hřiště Solnice                 soupeři Kostelec, Rychnov

06.09.2020  09.00 hřiště Solnice                 soupeři Kostelec , Vamberk , Třebechovice 

13.09.2020  09.30 hřiště Třebechovice       soupeři Třebechovice, Rychnov ,Malšova Lhota  

20.09.2020  09.00 hřiště Solnice                 soupeři Týniště Třebechovice

03.10.2020  09.00 hřiště Solnice                 soupeři Týniště , Kostelec , Malšova Lhota  

11.10.2020 09.00 hřiště Vamberk                soupeři Týniště , Rychnov , Vamberk    

18.10.2020 09.00 hřiště Solnice                   soupeři Malšova Lhota , Vamberk

25.10.2020 09.00 hřiště Vamberk                soupeři Třebechovice , Kostelec , Vamberk

31.10.2020 09.00 hřiště Solnice                   soupeři Týniště , Třebechovice    

07.11.2020 10.00 hřiště Vamberk                 soupeři Týniště, Rychnov , Vamberk

 

4 týmy - délka utkání 2x15 minut

3 týmy - délka utkání 2x20 minut