kodex hráče

·  Jsem jedinečná osobnost, svoji přítomnost dávám najevo již když přicházím. Proto zdravím, zdravím hlasitě, slušně a dívám se při tom druhému do očí. Zdravíme dospělé v našich sportovních areálech, ale samozřejmě i na hřištích soupeřů, na turnajích a podobně. Zdravíme se i s kluky z dalších týmů, se spoluhráči a s trenéry si tlesknu, při příchodu i při rozloučení.

·  Svým pozitivním chováním a jednáním vždy a všude, tedy na hřišti, ve škole, na veřenosti, reprezentuji nejen sám sebe, ale i klub, jehož znak nosím na srdci.

·  Rodiče za mnou nemusí chodit do šatny, vše zvládnu sám, popřípadě za pomoci trenéra.

·  Věci na trénink nebo zápas si připravuji sám, stejně jako si je sám nosím. Rodiče maximálně požádáme o kontrolu. V případě že zapomenu část výstroje, trénovat mohu, bez pití, bohužel, ne !!!

·  Snažím se na tréninky, na zápasy chodit včas. Ne vždy se to podaří, v takovém případě předstoupím před trenéra, omluvím se a vysvětlím důvod zpoždění. Bez vysvětlení se nemůžu zapojit do tréninku, do utkání.

·  Plně respektuji svého trenéra. Pokud mluví, něco nám předvádí, vysvětluje, pozorně ho sleduji, poslouchám, abych věděl co mám dělat a mohl se tak neustále zlepšovat.

·  Před tréninkem, při tréninku, ve chvílích, kdy ještě nebyla zadána žádná organizovaná činnost, se snažím maximálně využít čas na hřišti. Dělám převalovačky, nožičky, hlavičky, zkuším kličky, přihrávky, zpracování, vždyť každý dotek s mým nejlepším přítelem, míčem, mne posouvá o kousek v před, k mému cíli, tedy být co možná nejlepším fotbalistou.

·  Pokud něčemu nerozumím, nestydím se zeptat. Trenér mi vždy rád pomůže, předvede, poradí.

·  Občas se mi něco nepovede, ale to znamená jedině to, že to zkusím znovu. A znovu, a znovu, dokud danou činnost nezvládnu. Nebojím se dělat chyby, vždyť "kdo nic nedělá, nic nezkazí". Říkám si "zkusím to ještě, znovu", "dokážu to", "příště to vyjde" ..

·  Nepoužívám slova "nemůžu", "neumím", "nezvládnu to". Vše mám ve svých rukách (nebo spíš nohách), ve své hlavě, v srdci. Je jen otázkou tréninku a času, kdy se co naučím, kdy co zvládnu. Nic a nikdo mne nezastaví !!

·  Během turnajů trávím čas s týmem. Pokud trenér neurčí jinak, utužujeme týmového ducha společnou činností včetně společného stravování se. Znamená to tedy, že svačinu budu mít již od začátku u sebe.

·  Nedílnou součástí mého fotbalového života je i hygiena. Po každém tréninku, utkání nebo turnaji se proto vysprchuji. Sprcha je významnou částí regeneračního procesu po namáhavém tréninku nebo utkání.

·  V případě, že trenér zadá domácí úkol, snažím se jej, podle svých schopností a možností, plnit. I taková činnost má pozitivní vliv na růst mojí osobnosti, nejen fotbalové.

·  Můj školní prospěch plně souvisí s fotbalem. Pokud nebudu mít dobré výsledky ve škole, nebudu moct trénovat, být s týmem, nebudu mít možnost se zlepšovat.

·  Nebojím se dát najevo radost z každé nově získané dovednosti, z povedené kličky, střely, z gólu. Oslavuji sám, ale oslavujeme i společně, vždyť jsme jeden tým, jsme "SOLNICE" !!!